Boring

Boring af huller i kabinettet er relevant for mange anvendelser. Spelsberg hjælper dig med at placere hullerne på det rigtige sted, hvis du ønsker det. Spelsberg kan tilbyde denne service selv ved små ordremængder på grund af vores maskinparks fleksibilitet og CNC-bearbejdningen.

Om boringerne

Boring er, lige som drejning og fræsning, en af bearbejdningsprocesserne med en geometrisk defineret skærekant. Ved boring roterer værktøjet sædvanligvis omkring sin egen akse og udfører skærebevægelsen. Varme produceres ved spidsen af boret, hvilket er vanskeligt at sprede på grund af placeringen. Afhængigt af materialet findes der bor af meget forskellig art, som for eksempel er i stand til at fjerne spåner eller levere kølemiddel. 

Ved bløde og hårde materialer, som let kan spændes op, finder den faktiske skæreproces sted ved fødningen og den cirkulære bevægelse af den såkaldte hovedskæring. I boremidten er dette ikke muligt, fordi skærehastigheden, som følge af drejningen om sin egen akse, kun når sin maksimale ydre omkreds, og i midten er der 0 m/s, og her kan der i bedste fald opnås en plastisk deformation. Derfor har spiralbor en såkaldt mejselkant på spidsen, og specielle bor til bløde materialer har en udtalt spids.

Hvilket værktøj der er det rigtige til det pågældende materiale – det ved eksperterne fra Spelsberg, og sikrer derfor altid præcise resultater inden for de krævede tolerancer.