Klimatest

For at teste virkningerne af temperatur og fugtighed på vores produkter, tester vi dem under kontrollerede forhold i et klimatisk testrum. Kun på denne måde kan vi sikre, at vores kabinetter tåler de fremherskende klimatiske forhold på længere sigt og opfylder deres funktion pålideligt.

Mange materialer taber i kvalitet over tid, når de anvendes ved for høj eller for lav temperatur, eller i områder med ekstreme klimatiske variationer. Dette kan medføre fugt i kabinettet eller kondens, hvilket medfører fare for sikker drift af elektroniske komponenter.

For at undgå dette tester vi disse scenarier i klimatiske testkamre. Denne autentiske simulering af forskellige miljøforhold hjælper os til konstant at forbedre kvaliteten og bæredygtig pålidelighed af vores produkter, og gør os hurtigt fortrolige med nye materialers egenskaber.