Slagtest IK + UL

Slagtest for at bestemme beskyttelsen mod mekanisk belastning (IK-kode) og beviset mod mekanisk belastning (UL 746C) udføres også på Spelsbergs eget testlaboratorium.

Slagtest iht. DIN EN 50102 (VDE 0470-100)

Iht. DIN EN 50102 (VDE 0470-100) "Beskyttelsesgrader, der leveres af kabinetter til elektrisk udstyr (udrustning) mod eksterne mekaniske belastninger (IK-kode)" bliver graden af beskyttelse mod mekaniske belastninger realiseret af et kabinet, der er angivet af IK-koden. 
Testen til bestemmelse af IK-koden udføres ved at påføre et slag på det kabinet, der skal testes. Slaget simuleres ved at forskellige vægte falder ned på kabinettet, ved hjælp af et faldrør. Under testen tages der hensyn til de slagkritiske punkter på kabinettet.

Slagtest iht. UL 746C

Som forberedelse til testen for bevis mod mekanisk belastning ifølge UL 746C skal det driftsmateriale der er beregnet til udendørs brug, først afkøles i et kølekabinet til -35 (± 2°C), og derefter monteres på en stiv ramme i henhold til anvendelsen. I kold tilstand påføres et enkelt slag med en stålbold på 50,8 mm (2 tommer) og en vægt på 0,535 kg (1,18 pund) på den overflade, der skal testes.
Efter testproceduren må den testede enhed ikke udvise tegn på beskadigelse, hvilket vil forringe dens korrekte brug. Desuden må den tilsigtede beskyttelsesgrad ikke ændres negativt.